Koostöö Partnerlus

PartnerlusprogrammMe teame, et Fellida veebimajutusteenus on hea.


Sina - Kliendina - tead nüüd ka.


Ära seda küll varja, räägi oma sõbraga

ja kutsu ta meie juurde!


Soodustused ootavad nii Sind kui ka uut liitujat!

FELLIDA partnerlusprogrammi reeglid


1. Fellida partnerlusprogramm (edaspidi "Programm") avatakse automaatselt kõigile Fellida veebimajutusteenust (edaspidi "Teenus") kasutavatele Klientidele. Teenuse täpne definitsioon on antud Fellida Klienditeenindamise reeglite punktis 6.2.1.1. Kliendikonto luuakse "Koostöö" alamjaos Teenusega liitumise järel.


2. Igale Programmis osalejale omistatakse unikaalne partnerkood (edaspidi "Kood"), mida saavad kasutada uued Teenusega liitujad märkides selle vastavasse lahtrisse Teenuse tellimise keskkonnas.


3. Soodustused uuele liitujale: kui uus Klient märgib liitumisel kehtiva Koodi, siis tema virtuaalsele kontole Fellida süsteemis laekub summa, mis on võrdne tema poolt valitud veebimajutuspaketi ühe kuu maksumusele. Boonust arvestatakse ainult tasulise virtuaalserveri teenusega liitumise eest (paketid Fellida LIHTNE, Fellida ÄRI, Fellida PILV, Fellida NORDIC, Fellida NORDIC ÄRI, Turvaline veebikodu).


4. Soodustused Koodi omanikule: iga uue liitumisel vastava Koodi ette näidanud Kliendi eest, kes sooritab vähemalt aastase ettemaksu Teenuse eest, laekub Koodi omaniku virtuaalsele kontole Fellida süsteemis €5,99 boonust, mida saab kasutada maksevahendina kõikide OÜ Fellida Veebiarenduse kategooria teenuste eest tasumisel. Boonused laekuvad 15-päevase viitajaga, et vältida 14-päevase "raha tagasi" garantii kuritarvitamist: juhul kui värskelt liitunud Klient loobub Teenuse kasutamisest 14 päeva jooksul, selle Kliendi eest boonust juurde ei arvestata.


5. Eraisikust Kliendid ei saa Boonust välja võtta rahas. Juriidilisest isikust Kliendil (ka FIE-l) on võimalik Boonust välja võtta ka rahas tema poolt OÜ Fellida nimele esitatud raamatupidamislikult korrektse arve alusel. Rahas väljamakstavast summast arvestatakse maha käsitlustasu 1€ (üks euro) iga väljamakse kohta.


6. Kui Kliendi kontol Fellida süsteemis on kogunenud teatud boonussumma, lähenemas on järjekordne Teenuse pikendamise tähtaeg ning Klient ei ole vähemalt 30 kalendripäeva enne pikendamistähtaega OÜ Fellida't kirjalikult teavitanud oma soovist kasutada tema virtuaalsel kontol olevaid summasid mõne muu veebiarendusteenuse tellimiseks, arvatakse vaikimisi, et kogutust boonussummast makstakse Teenuse pikendamise eest.


7. Teenuse kasutamise lõpetamisel kaotavad kasutamata jäänud boonused kehtivuse.


8. OÜ-l Fellida on õigus ühepoolselt muuta käesoleva Programmi tingimusi.


Näide: Klient Ants kasutab veebimajutuse Fellida LIHTNE paketi, mille aastamakse on €33. Tema partnerkoodiga on liitunud kolm uut Klienti. Seega, on Antsu virtuaalsele kontole Fellida süsteemis kogunenud €17,97. Järgmise aasta eest tuleb Antsul tasuda vaid €15,03. Kui aga Antsu koodiga liituks vähemalt kuus uut Klienti, siis kasutaks ta Fellida veebimajutusteenust järgmise aasta jooksul täiesti tasuta!


Liitu kohe


Esita küsimus